OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Auglavin PPH

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg)/5 ml
- rej. 24241

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 35 ml
ID: 124164
Rp na receptę
05909991343248
1 butelka 70 ml
ID: 124165
Rp na receptę
05909991343255
1 butelka 100 ml
ID: 124163
Rp na receptę
05909991343231
1 butelka 140 ml
ID: 124166
Rp na receptę
05909991343262
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.