OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Afenix

Solifenacini succinas
G04BD08 Leki urologiczne - przeciwskurczowe
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 24327

Opakowanie handloweWydawanie
3 tabl.
ID: 109873
Rp na receptę
05909991349288
5 tabl.
ID: 109874
Rp na receptę
05909991349295
10 tabl.
ID: 109875
Rp na receptę
05909991349301
20 tabl.
ID: 109876
Rp na receptę
05909991349318
30 tabl.
ID: 109877
Rp na receptę
05909991349325
50 tabl.
ID: 109878
Rp na receptę
05909991349332
60 tabl.
ID: 109879
Rp na receptę
05909991349349
90 tabl.
ID: 109880
Rp na receptę
05909991349356
100 tabl.
ID: 109881
Rp na receptę
05909991349363
200 tabl.
ID: 109882
Rp na receptę
05909991349370
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.