OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Afenix

Solifenacini succinas
G04BD08 Leki urologiczne - przeciwskurczowe
tabletki powlekane 5 mg
- rej. 24326

Opakowanie handloweWydawanie
3 tabl.
ID: 109883
Rp na receptę
05909991349189
5 tabl.
ID: 109884
Rp na receptę
05909991349196
10 tabl.
ID: 109885
Rp na receptę
05909991349202
20 tabl.
ID: 109886
Rp na receptę
05909991349219
30 tabl.
ID: 109887
Rp na receptę
05909991349226
50 tabl.
ID: 109888
Rp na receptę
05909991349233
60 tabl.
ID: 109889
Rp na receptę
05909991349240
90 tabl.
ID: 109890
Rp na receptę
05909991349257
100 tabl.
ID: 109891
Rp na receptę
05909991349264
200 tabl.
ID: 109892
Rp na receptę
05909991349271
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.