OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aribit ODT

Aripiprazolum
N05AX12 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - różne
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg
- rej. 22851

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl. w blistrze
ID: 112512
Rp na receptę
05909991251390
14 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 112515
Rp na receptę
05909991251420
28 tabl. w blistrze
ID: 112513
Rp na receptę
05909991251406
28 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 112516
Rp na receptę
05909991251437
49 tabl. w blistrze
ID: 112514
Rp na receptę
05909991251413
49 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 112517
Rp na receptę
05909991251444
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.