OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aribit ODT

Aripiprazolum
N05AX12 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - różne
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg
- rej. 22852

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl. w blistrze
ID: 112519
Rp na receptę
05909991251468
14 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 112518
Rp na receptę
05909991251451
28 tabl. w blistrze
ID: 112520
Rp na receptę
05909991251475
28 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 112521
Rp na receptę
05909991251482
49 tabl. w blistrze
ID: 112523
Rp na receptę
05909991251505
49 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 112522
Rp na receptę
05909991251499
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.