OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Belosalic

Betamethasonum + Acidum salicylicum
D07XC01 Kotykosteroidy stosowane miejscowo - silnie działające (grupa III) + inne połączenia
maść (0,5 mg + 30 mg)/g
- rej. 513/15

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 30 g
ID: 110131
Rp na receptę
05909991232504
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.