OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bendamustine Zentiva

Bendamustini hydrochloridum
L01AA09 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
- rej. 23050

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 25 mg
ID: 114755
Rp na receptę
05909991267261
1 fiol. 100 mg
ID: 114756
Rp na receptę
05909991267278
5 fiol. 25 mg
ID: 114758
Rp na receptę
05909991267292
5 fiol. 100 mg
ID: 114757
Rp na receptę
05909991267285
10 fiol. 25 mg
ID: 114759
Rp na receptę
05909991267308
20 fiol. 25 mg
ID: 114760
Rp na receptę
05909991267315
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.