OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bendamustine Glenmark

Bendamustini hydrochloridum
L01AA09 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
- rej. 22803

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. 25 mg
ID: 112269
Rp na receptę
05902020241492
5 fiol. 100 mg
ID: 112270
Rp na receptę
05902020241508
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.