OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Keytruda

Pembrolizumabum
L01XC18 (L01X?)-
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 50 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 110318
Rpz recepty specjalne
05901549325003
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.