OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amisulpryd Aurovitas

Amisulpridum
N05AL05 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - benzamidy
tabletki 200 mg
- rej. 24296

Opakowanie handloweWydawanie
15 tabl.
ID: 124815
Rp na receptę
05909991348533
20 tabl.
ID: 124816
Rp na receptę
05909991348540
30 tabl.
ID: 124817
Rp na receptę
05909991348557
50 tabl.
ID: 124818
Rp na receptę
05909991348564
60 tabl.
ID: 124819
Rp na receptę
05909991348571
80 tabl.
ID: 124820
Rp na receptę
05909991348588
100 tabl.
ID: 124821
Rp na receptę
05909991348595
120 tabl.
ID: 124822
Rp na receptę
05909991348601
150 tabl.
ID: 124823
Rp na receptę
05909991348618
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.