OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amisulpryd Aurovitas

Amisulpridum
N05AL05 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - benzamidy
tabletki powlekane 400 mg
- rej. 24297

Opakowanie handloweWydawanie
15 tabl.
ID: 124824
Rp na receptę
05909991348625
20 tabl.
ID: 124825
Rp na receptę
05909991348632
30 tabl.
ID: 124826
Rp na receptę
05909991348649
50 tabl.
ID: 124827
Rp na receptę
05909991348656
60 tabl.
ID: 124828
Rp na receptę
05909991348663
80 tabl.
ID: 124829
Rp na receptę
05909991348670
100 tabl.
ID: 124830
Rp na receptę
05909991348687
120 tabl.
ID: 124831
Rp na receptę
05909991348694
150 tabl.
ID: 124832
Rp na receptę
05909991348700
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.