OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


FDG Pozyton

Fludeoxyglucosum [18 F]
V09IX04 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 250 - 3100 MBq/ml na czas kalibracji
- rej. 23238

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1 ml - 13 ml roztworu
ID: 116138
Lz lecznictwo zamknięte
05909991279035
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.