OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Teicopix

Teicoplaninum
J01XA02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - glikopeptydy
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub roztworu doustnego 200 mg
- rej. 22885

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. 3 ml
ID: 112973
Lz lecznictwo zamknięte
05909991253660
5 fiol. proszku + 5 amp. rozp. 3 ml
ID: 112974
Lz lecznictwo zamknięte
05909991253677
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.