OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nevirapine Teva

Nevirapinum anhydricum
J05AG01 (J05A?)-
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg
- rej. 23593

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl. w blistrze
ID: 118887
Rpz recepty specjalne
05909991304201
10 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 118888
Rpz recepty specjalne
05909991304218
30 tabl. w blistrze
ID: 118890
Rpz recepty specjalne
05909991304232
30 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 118889
Rpz recepty specjalne
05909991304225
30 tabl. w butelce
ID: 118897
Rpz recepty specjalne
05909991304300
60 tabl. w blistrze
ID: 118892
Rpz recepty specjalne
05909991304256
60 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 118891
Rpz recepty specjalne
05909991304249
90 tabl. w blistrze
ID: 118893
Rpz recepty specjalne
05909991304263
90 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 118894
Rpz recepty specjalne
05909991304270
100 tabl. w blistrze
ID: 118896
Rpz recepty specjalne
05909991304294
100 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 118895
Rpz recepty specjalne
05909991304287
Wyświetliłem 11 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.