OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bortezomib Actavis

Bortezomibum
L01XX33 Leki przeciwnowotworowe - różne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3,5 mg
- rej. 22879

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 113132
Rpz recepty specjalne
05909991253950
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.