OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Oxycodone Polpharma

Oxycodoni hydrochloridum
N02AA05 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml
- rej. 22711

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 1 ml
ID: 111120
Rpw środki odurzające
05909991238964
5 amp. 2 ml
ID: 111121
Rpw środki odurzające
05909991238971
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.