OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ampicillin Mylan

Ampicillinum natricum
J01CA01 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny o szerokim spektrum działania
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 250 mg
- rej. 22695

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 111141
Rp na receptę
05909991239206
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.