OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ampicillin + Sulbactam Mylan

Ampicillinum + Sulbactamum
J01CR01 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1 g + 0,5 g
- rej. 22700

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 111171
Rp na receptę
05909991239428
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.