OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Trocordis

Bosentanum
C02KX01 (C02K?)-
tabletki powlekane 62,5 mg
- rej. 22911

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 113403
Rpz recepty specjalne
05909991255237
56 tabl.
ID: 113404
Rpz recepty specjalne
05909991255244
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.