OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zalviso

Sufentanilum
N01AH03 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - opioidy znieczulające
tabletki podjęzykowe 15 mcg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
40 tabl.
ID: 111517
Rpz recepty specjalne
400 tabl.
ID: 111518
Rpz recepty specjalne
800 tabl.
ID: 111519
Rpz recepty specjalne
1600 tabl.
ID: 111520
Rpz recepty specjalne
2400 tabl.
ID: 111521
Rpz recepty specjalne
4000 tabl.
ID: 111522
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.