OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


AirFluSal Forspiro

Salmeterolum + Fluticasoni propionas
R03AK06 Leki przeciwastmatyczne wziewne - adrenergiczne w połączeniach
proszek do inhalacji, podzielony 50 mcg + 250 mcg
- rej. 23169

Opakowanie handloweWydawanie
1 inhalator 60 dawek
ID: 115644
Rp na receptę
05909991274931
2 inhalatory 60 dawek
ID: 115645
Rp na receptę
05909991274948
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.