OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amlodipine Aurovitas

Amlodipini besilas
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 5 mg
- rej. 23854

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 121191
Rp na receptę
05909991322793
28 tabl.
ID: 121192
Rp na receptę
05909991322809
30 tabl.
ID: 121193
Rp na receptę
05909991322816
56 tabl.
ID: 121194
Rp na receptę
05909991322823
60 tabl.
ID: 121195
Rp na receptę
05909991322830
98 tabl.
ID: 121196
Rp na receptę
05909991322847
100 tabl.
ID: 121197
Rp na receptę
05909991322854
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.