OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Varlota

Erlotinibum
L01XE03 (L01X?)-
tabletki powlekane 25 mg
- rej. 23772

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 120613
Rpz recepty specjalne
05909991317270
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.19 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.