OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Varlota

Erlotinibum
L01XE03 (L01X?)-
tabletki powlekane 50 mg
- rej. 23773

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 120614
Rpz recepty specjalne
05909991317287
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.