OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Astrium

Rosuvastatinum
C10AA07 Hypercholesterolemie - inhibitory reduktazy HMG-CoA
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 23041

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 114483
Rp na receptę
05909991264901
28 tabl.
ID: 114484
Rp na receptę
05909991264918
30 tabl.
ID: 114485
Rp na receptę
05909991264925
60 tabl.
ID: 114486
Rp na receptę
05909991264932
84 tabl.
ID: 114487
Rp na receptę
05909991264949
90 tabl.
ID: 114488
Rp na receptę
05909991264956
98 tabl.
ID: 114489
Rp na receptę
05909991264963
100 tabl.
ID: 114490
Rp na receptę
05909991264970
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.