OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Astrium

Rosuvastatinum
C10AA07 Hypercholesterolemie - inhibitory reduktazy HMG-CoA
tabletki powlekane 20 mg
- rej. 23042

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 114491
Rp na receptę
05909991264987
28 tabl.
ID: 114492
Rp na receptę
05909991264994
30 tabl.
ID: 114493
Rp na receptę
05909991265007
60 tabl.
ID: 114494
Rp na receptę
05909991265014
84 tabl.
ID: 114495
Rp na receptę
05909991265021
90 tabl.
ID: 114496
Rp na receptę
05909991265038
98 tabl.
ID: 114497
Rp na receptę
05909991265045
100 tabl.
ID: 114498
Rp na receptę
05909991265052
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.