OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Astrium

Rosuvastatinum
C10AA07 Hypercholesterolemie - inhibitory reduktazy HMG-CoA
tabletki powlekane 40 mg
- rej. 23043

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 114499
Rp na receptę
05909991265069
28 tabl.
ID: 114500
Rp na receptę
05909991265076
30 tabl.
ID: 114501
Rp na receptę
05909991265083
60 tabl.
ID: 114502
Rp na receptę
05909991265090
90 tabl.
ID: 114503
Rp na receptę
05909991265106
98 tabl.
ID: 114504
Rp na receptę
05909991265113
100 tabl.
ID: 114505
Rp na receptę
05909991265120
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.