OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Isentress

Raltegravirum
J05AX08 Leki przeciwwirusowe działające ogólnie - różne
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
60 sasz.
ID: 111793
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.