OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ChondroCelect

Oznakowane, zdolne do życia autologiczne komórki chrząstki namnożone ex vivo zawierające specyficzne białka markerowe
M09AX02 Inne leki układu mięśniowo-szkieletowego
zawiesina do implantacji 10 000 komórek/mcl
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw (1 probówka typu Falcon z 1, 2 lub 3 fiolkami + 1 strzykawka + 1 cewnik dożylny 18G + 2 szwy wikrylowe 6,0)
ID: 111880
Rpz recepty specjalne
05909991245436
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.