OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nucala

Mepolizumabum
R03DX09 Przeciwastmatyczne działające ogólnie - różne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 112010
Rpz recepty specjalne
05909991246617
3 fiol. proszku
ID: 112011
Rpz recepty specjalne
05909991246624
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.