OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bortezomib Sandoz

Bortezomibum
L01XX32 Leki przeciwnowotworowe - różne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3,5 mg
- rej. 23073

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 115083
Rpz recepty specjalne
05909991270339
3 fiol. proszku
ID: 115084
Rpz recepty specjalne
05909991270346
5 fiol. proszku
ID: 115085
Rpz recepty specjalne
05909991270353
10 fiol. proszku
ID: 115086
Rpz recepty specjalne
05909991270360
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.