OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cotellic

Cobimetinibum
L01XE38 (L01X?)-
tabletki powlekane 20 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
63 tabl.
ID: 112222
Rpz recepty specjalne
05902768001136
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.