OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ircolon Gastro

Trimebutini maleas
A03AA05 Przewód pokarmowy - leki antycholinergiczne syntetyczne, estry z aminami 3-rzędowymi
tabletki 100 mg
- rej. 23921

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 120991
OTC bez recepty
05909991326074
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.