OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Trixid

Pemetrexedum
L01BA04 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi kwasu foliowego
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg
- rej. 23066

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 25 ml
ID: 114569
Rpz recepty specjalne
05909991265748
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.