OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


MonFCH

[18F]-Fluorocholine
V09IX07 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 910-3415 MBq/ml
- rej. 24147

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 118784
Lz lecznictwo zamknięte
05909991339289
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.