OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Blincyto

Blinatumomabum
L01XC19 (L01X?)-
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 38,5 mcg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. roztworu stabilizującego 10 ml
ID: 112611
Rpz recepty specjalne
05909991256371
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.