OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Orkambi

Lumacaftorum + Ivacaftorum
R07AX30 Układ oddechowy - różne
tabletki powlekane 200 mg + 125 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 122564
Rpz recepty specjalne
56 tabl.
ID: 122565
Rpz recepty specjalne
112 tabl.
ID: 112651
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.