OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amsidyl

Amsacrinum
L01XX01 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 75 mg/1,5 ml
- rej. 23525

Opakowanie handloweWydawanie
6 fiol. 1,5 ml + 6 fiol. 13,5 ml rozp.
ID: 118579
Lz lecznictwo zamknięte
05909991300883
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.