OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amlaxopin

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 10 mg
- rej. 842/15

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 113512
Rp na receptę
05909991255770
60 tabl.
ID: 113513
Rp na receptę
05909991255787
100 tabl.
ID: 113514
Rp na receptę
05909991255794
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.