OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ravicti

Glyceroli phenylbutyras
A16AX09 Leki działajace na przewód pokarmowy i metabolizm - różne
płyn doustny 1,1 g/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 25 ml + 1 nasadka
ID: 113674
Rpz recepty specjalne
1 butelka 25 ml + 1 nasadka adaptująca + 7 strzyk.doust. (1 ml)
ID: 113677
Rpz recepty specjalne
1 butelka 25 ml + 1 nasadka adaptująca + 7 strzyk.doust. (3 ml)
ID: 113675
Rpz recepty specjalne
1 butelka 25 ml + 1 nasadka adaptująca + 7 strzyk.doust. (5 ml)
ID: 113676
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.