OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Humira

Adalimumabum
L04AB04 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strz. 0,4 ml + 1 gazik nasączony z alkoholem
ID: 113706
Rpz recepty specjalne
1 wstrzykiwacz + 2 gaziki
ID: 119843
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strz. 0,4 ml + 2 gaziki nasączone z alkoholem
ID: 113707
Rpz recepty specjalne
08054083011905
2 wstrzykiwacze + 2 gaziki
ID: 113753
Rpz recepty specjalne
08054083011912
4 amp.-strz. 0,4 ml + 4 gaziki nasączone z alkoholem
ID: 113708
Rpz recepty specjalne
4 wstrzykiwacze + 4 gaziki
ID: 119841
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strz. 0,4 ml + 6 gazików nasączonych z alkoholem
ID: 113709
Rpz recepty specjalne
6 wstrzykiwaczy + 6 gazików
ID: 119842
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.