OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Lirra Gem

Levocetirizini dihydrochloridum
R06AE09 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - pochodne piperazyny
tabletki powlekane 5 mg
- rej. 24/16

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 113714
OTC bez recepty
05909991257323
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.