OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Canephron N

Produkt ziołowy

krople doustne, płyn
- rej. 23602

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 ml
ID: 119161
OTC bez recepty
05909991306823
1 butelka 100 ml
ID: 121548
OTC bez recepty
04029799168100
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.