OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Imlygic

Talimogenu laherparepwek
L01XX51 Leki przeciwnowotworowe - różne
roztwór do wstrzykiwań 10^8 jednostek określających miano wirusa (PFU)/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1 ml
ID: 113823
Rpz recepty specjalne
05909991259501
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.