OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Oncaspar

Pegasparagasum
L01XX24 Leki przeciwnowotworowe - różne
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 750 j./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 113835
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.