OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azibiot

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 40 mg/ml
- rej. 23964

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 15 ml
ID: 121767
Rp na receptę
05909991327798
1 butelka 22,5 ml
ID: 121764
Rp na receptę
05909991327767
1 butelka 30 ml
ID: 121766
Rp na receptę
05909991327781
1 butelka 37,5 ml
ID: 121765
Rp na receptę
05909991327774
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.