OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Oxylaxon

Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
N02AA55 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 2,5 mg
- rej. 24877

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 129298
Rpw środki odurzające
05909991381516
10 tabl.
ID: 129299
Rpw środki odurzające
05909991381523
14 tabl.
ID: 129300
Rpw środki odurzające
05909991381530
20 tabl.
ID: 129301
Rpw środki odurzające
05909991381547
28 tabl.
ID: 129302
Rpw środki odurzające
05909991381554
30 tabl.
ID: 129303
Rpw środki odurzające
05909991381561
50 tabl.
ID: 129304
Rpw środki odurzające
05909991381578
56 tabl.
ID: 129305
Rpw środki odurzające
05909991381585
60 tabl.
ID: 129306
Rpw środki odurzające
05909991381592
98 tabl.
ID: 129307
Rpw środki odurzające
05909991381608
100 tabl.
ID: 129308
Rpw środki odurzające
05909991381615
Wyświetliłem 11 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.