OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ibandronic acid Accord

Acidum ibandronicum
M05BA06 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
roztwór do wstrzykiwań 3 mg (3 mg/3 ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 3 ml + 1 igła
ID: 114215
Rpz recepty specjalne
05055565716861
1 amp.-strzyk. 3 ml + 1 igła
ID: 130114
Rpz recepty specjalne
05901878600598
4 amp.-strzyk. 3 ml + 4 igły
ID: 114216
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.