OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Abrea

Acidum acetylsalicylicum
B01AC06 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki dojelitowe 100 mg
- rej. 23819

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 120926
OTC bez recepty
05909991320294
28 tabl.
ID: 120927
OTC bez recepty
05909991320300
30 tabl.
ID: 120928
OTC bez recepty
05909991320317
50 tabl.
ID: 120929
OTC bez recepty
05909991320324
56 tabl.
ID: 120930
OTC bez recepty
05909991320331
60 tabl.
ID: 120931
OTC bez recepty
05909991320348
84 tabl.
ID: 120932
OTC bez recepty
05909991320355
90 tabl.
ID: 120933
OTC bez recepty
05909991320362
100 tabl.
ID: 120934
OTC bez recepty
05909991320379
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.