OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Abrea

Acidum acetylsalicylicum
B01AC06 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki dojelitowe 160 mg
- rej. 23820

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 120939
OTC bez recepty
05909991320423
28 tabl.
ID: 120940
OTC bez recepty
05909991320430
30 tabl.
ID: 120941
OTC bez recepty
05909991320447
50 tabl.
ID: 120942
OTC bez recepty
05909991320454
56 tabl.
ID: 120943
OTC bez recepty
05909991320461
60 tabl.
ID: 120944
OTC bez recepty
05909991320478
84 tabl.
ID: 120945
OTC bez recepty
05909991320485
90 tabl.
ID: 120946
OTC bez recepty
05909991320492
100 tabl.
ID: 120947
OTC bez recepty
05909991320508
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.